Home Security Systems Glossary of Terms

מערכות אבטחה – מושגי מפתח 

אבטחה היקפית - מערכת אבטחה הכוללת גלאים ומצלמות המקיפים את המבנה המאובטח מבחוץ ומעניקים מעטפת חיצונית של אבטחה ובקרת גישה. מערכת זו מומלצת לבתים פרטיים, דירות גג ובתי עסק המעוניינים לאבטח את סביבות המבנה בצורה אופטימלית. 

אבטחה פנימית - מערכת אבטחה הכוללת גלאים מסוגים שונים (נפח, היקף, חום ועוד) המותקנים בפנים המבנה המאובטח. 

אזורים  - מספר נקודות קצה שמתחברות אל הרכזת, משמש לחיבור גלאים, סירנות וכל רכיב אחר.

גלאים - אמצעים לזיהוי תרחישים, פועלים באמצעות חיישנים שונים ומגוונים. 

גלאי תנועה  - גלאים למניעת פריצה הפועלים לזיהוי תנועה חשודה. מותקנים בחלל או בחדר. 

•    גלאי אינפרה אדום פאסיבי (passive infra red) - גלאי תנועה הפועל באמצעות ניטור מתמיד של הפרש הטמפרטורה בין גוף האדם (של הפורץ) וטמפרטורת החדר, ויגרום לאזעקה בכל פעם שישנה כניסה לאזור בזמן שהמערכת דרוכה. 
•    גלאי אינפרא אדום פאסיבי מתעלם מחיות (pet) - גלאי תנועה המתריע בעת נוכחות של גוף מעל משקל או גובה מסוים, ולא יופעל במקרה של כניסת חיית מחמד לאזור המאובטח. 
•    גלאי מיקרו גל (DT -Dual Technology)  – גלאי תנועה המשלב שתי טכנולוגיות זיהוי.  על פי רוב מדובר בשילוב של טכנולגיית אינפרא אדום וטכנולוגיית מיקרוגל. השילוב של שתי הטכנולוגיות מבטיח רמת גילוי גבוהה יותר בתנאי סביבה מיוחדים.

גלאי היקף – גלאים למניעת פריצה הפועלים לזיהוי תנועות חשודות. המותקנים בהיקף המבנה. 

•    גלאי וילון – סוג של גלאי היקף, הפועל באמצעות קרן (בצורת מניפה) החוצה את רוחב החלון ומזהה חדירה. 
•    גלאי מגנט - סוג של גלאי היקף, המותקן בשני חלקים על גבי החלון והמסגרת וכן על גבי דלת ומשקוף ומזהה פתיחה של החלון או דלת  
•    גלאי שבירת זכוכית - סוג של גלאי היקף, המותקן מול החלון ומזהה ניפוץ של זכוכית. 
•    גלאי רעד - סוג של גלאי היקף, המזהה חפירה בקירות המבנה או דפיקות, כגון דפיקות פטיש.  
•    גלאי חוץ - חיישנים וגלאים מסוגים שונים המותקנים מחוץ למבנה ומתריעים טרם חדירה לתוכו.

גלאי בטיחות – גלאים לזיהוי תרחישים / סכנות בטיחותיות. גלאים אלה פועלים גם כשמערכת האבטחה כבויה.

•    גלאי עשן – גלאי בטיחות מזהה כמות חריגה של עשן בחלל החדר. מתאים למטבחים או לחדרים בהם יש אח. ישנם גלאי עשן המשולבים עם גלאי חום המתריעים גם כאשר יש עלייה קיצונית בטמפרטורה, גם כשאין עשן.
•    גלאי הצפה - גלאי בטיחות המתריע במקרה של הצפה. מיועד להתקנה במרתפים, חדרי כביסה מטבחים, או בכל מקום אחר שחשוף להצפה.
•    גלאי גז - גלאי בטיחות המתריע במקרה של דליפת גז. מומלץ להתקנה במטבחים או בחללים אחרים שבהם נעשה שימוש בגז, כולל להסקה.
•    גלאי CO - גלאי בטיחות לזיהוי פחמן חד חמצני, שהוא תוצר לוואי של בעירה מחומרים שונים (בפרט עץ ועד מנועי רכב) גלאי זה מתריע מפני הצטברות של הגז המסוכן.  
•    לחצן מצוקה - תוספת חיונית לבתים בהם מתגוררים קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות או מי שעלולים להזדקק לעזרה רפואית דחופה. 

מערכת אבטחה - כלל מרכיבי האבטחה המותקנים בבית או בית עסק. מספר וסוג המרכיבים שונה, כמובן, ממקום למקום, בהתאם לצרכים, למיקום, לגודל וכו', אך הוא כמעט תמיד יכלול מספר גלאים, לוח בקרה מרכזי ואמצעי התרעה (ללקוח, למוקד או לשניהם).   

מערכת אלחוטית - מערכת אבטחה שהתקשורת בין רכיביה השונים (גלאים שונים, לוח בקרה, מצלמות אם ישנן) מנוהלת באמצעות תקשורת אלחוטית, ללא כבלים. 
מערכת קווית - מערכת אבטחה שהתקשורת בין רכיביה השונים (גלאים שונים, לוח בקרה, מצלמות אם ישנן) מנוהלת באמצעות כבלי תקשורת. 

מערכת משולבת - מערכת שרכיבי האבטחה השונים שלה מתקשרים ביניהם באמצעות שילוב של כבלי ותקשורת אלחוטית. מערכת כזו מתאימה למגוון רחב של בתים וגם מאפשרת גמישות בתכנון מערכת האבטחה: היא משלבת את האמינות הגבוהה מאוד של תקשורת קווית עם קלות התקנה של מערכת אלחוטית, היכן שנדרש.  
סירנה / צופר-  התראה באמצעות צופר חיצוני ופנימי. שיטה זו הייתה נפוצה עד לאחרונה, אם כי חוקי עזר עירוניים מן השנים האחרונות מגבילים את עצמת האזעקה ל – 91 דציבל למשך 4 דקות לכל היותר. 

רכזת - הרכזת היא החלק שמשמש למעשה ה"מוח" של המערכת. היא מחוברת מצד אחד לרכיבי הקצה (הגלאים) אשר מהם היא מקבלת חיוויים, ומצד שני לערוצי חשמל והתקשורת (טלפון קווי וסלולארי). היא מקבלת מהגלאים חיוויים מהשטח, מעבדת את הנתונים ומשדרת הוראות פעולה לאמצעי ההתראה.